loading
Sertifika
Product info

Garanti Sartları

YETKILI GARANTI BELGESI VE SATICI IMZA KASE VE FATURASI OLMAYAN CIHAZLAR GARANTI KAPSAMI DISINDADIR

 • Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
 • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
 • Malın garanti süresi içinde arızalanması halinde, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın en fazla tamir süresi 30 iş günüdür. Bu süre malla ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonun olması durumunda malın satıcısı, bayii acentası temsilciliği, imalat yada ithalatcısına bildirim tarihinden itibaren başlar malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalat yada ithalatcı firma malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
 • Malın garanti süresi içerisinde malzeme işcilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen malzeme bedeli yada herhangi bir başlık altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
 • Tüketicinin onarım hakkını kullanmamasına rağmen; Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde; aynı arızanın 2’den fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 4’den fazla meydana gelmesi veya belirtilen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 6’dan fazlası olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması.Tamiri için azami sürenin aşılması. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı bayii acentesi temsilciliği, imalatcı veya ithalatcı firmalardan birisinin düzenleyeceği raporla arıza tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini bedel ve iadesi veya kayıp oranında indirim talep edebilir.
 • Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Garanti belgesiyle ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve rekabetin kolrunması Genel Müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR

 • Cihaza yetkili firma ve servisler dışında müdahele edilmesi durumunda
 • Cihaz üzerinde seri no’sunun ve garanti belgesinin değişliklere uğraması durumuda
 • Cihazın çalışma voltajının dışına çıkarılması durumunda
 • Ani darbe, max çekerinden fazla yükleme yapılması durumunda
 • Yanıcı ve aşındıracak tahrip edici maddeler kullanılması halinde
 • Faturası olmayan cihazlar garanti kapsamı dışında kalır.
 • Yüksek gerilim ve topraklama oluşan arızalar garanti kapsamı dışında kalır.
 • Akü ve adaptör garanti kapsamı dışındadır.
 • Elektronik gösterge ve terazilerin programı kullanıcı tarafından karıştırılıp hata vermesi durumunda yetkili teknik servis ücret almak zorundadır.

VAKUM MAKİNESİ GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN DURUMLAR

 • Vakum makinesi plaket etiketi sökülmesi ve tahriş edilme durumunda​
 • Cihaza yetkili firma ve servisler dışında müdahele edilmesi durumunda
 • Cihaz üzerinde seri no’sunun ve garanti belgesinin değişliklere uğraması durumuda
 • Cihazın çalışma voltajının dışına çıkarılması durumunda
 • Faturası olmayan cihazlar garanti kapsamı dışında kalır.
 • Yüksek gerilim ve topraklama oluşan arızalar garanti kapsamı dışında kalır.